Reiki

De Japanner Mikao Usui (1865-1926) is de grondlegger van wat hijzelf "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie' of 'remedie'. Meditatie en de Gokai (de 5 principes) waren de kern van zijn onderwijs. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.

Bij een reikibehandeling treedt de behandelaar op als intermediair voor het doorgeven van kosmische energie aan de ontvanger.  De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen in het lichaam en het zorgt dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. Het doorgeven van deze energie kan plaatsvinden door directe handoplegging en op afstand.  Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. 

Energiestromen in een lichaam kunnen geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen en trauma's uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg. 

Reiki behandelaars geven kosmische energie door en dus geen persoonlijke energie. Het vermogen om energie door te geven heeft iedereen, denk maar aan de moeder die haar hand legt op een pijnlijke plek als een kind zich heeft bezeert. Dit is ook een vorm van Reiki alleen is de energie beperkt. Bij een Reiki behandelaar zijn d.m.v. inwijdingen de kanalen om de energie door te geven versterkt en verder geopend, waardoor de energie krachtiger is.  

Mikao Usui (1865-1926)