Welkom bij Anahata Healing

Ik ben Claudia Jennekens en het is mijn passie om mens en dier fysiek en psychisch in balans te brengen. 

We leven tegenwoordig in een zeer gehaaste samenleving, mensen hebben weinig tijd voor zichzelf en voor elkaar. Het gevolg is dat menigeen gebukt gaat onder enorme stress en veel mensen gaan hierdoor burn-out. 

Maar weet je dat onze stress ook overslaat op onze dieren? 

En weet je ook dat psychische stress en lichamelijke stress samen gaan? 

Psychische stress zorgt voor lichamelijke klachten, maar lichamelijke klachten zorgen ook weer voor psychische stress. Met andere woorden, beide zullen dus behandeld dienen te worden. 

Naar aanleiding van mijn eigen proces en de stappen die ik heb gezet, ben ik diverse opleidingen en trainingen gaan volgen. In februari 2023 heb ik de opleiding Energetisch Therapeut met goed gevolg afgerond en ben de opgedane kennis in de praktijk gaan brengen. 

Op 8 mei 2023 ben ik gestart met Anahata Healing en inmiddels heb ik heel wat mensen en dieren mogen helpen bij hun psychische en lichamelijke klachten. 

Op de volgende pagina's vertel ik meer over mijzelf en over mijn aanbod voor mens en dier.